Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2022 r

I wzrost o 27,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Cenę ziemniaków w skupie (35,17 zł za dt) podwyższono o 2,7%, jednak była ona niższa w skali roku o 4,2%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 141,83 zł, czyli o 3,2% więcej niż w listopadzie 2021 r. Zł, a w naszych skupach od 1500 do 1890 zł/t.

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2019 r. według województw – obowiązują od 7 października 2019 r.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że były wyższe o 1,8% niż w październiku 2022 r., a także wyższe o 51,7% niż w analogicznym miesiącu roku 2021. Z kolei cena żyta w skupie wyniosła 110,39 zł za dt i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 12,8%), a także z grudniem 2020 r. W obrocie targowiskowym cena żyta (96,70 zł za dt) wzrosła o 10,0% w stosunku do listopada 2021 r. Kilka dni po jej wybuchu ponownie sprawdziliśmy ceny.

CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2023 R. WG WOJEWÓDZTW OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

  1. Zboża technicznego, które spowodowało, że rolnicy zaczęli protestować.
  2. W obrocie targowiskowym cena żyta (96,70 zł za dt) wzrosła o 10,0% w stosunku do listopada 2021 r.
  3. Z kolei na Opolszczyźnie ceny Polifoski 6 skoczyły z poziomu 2840 zł do aż 4460 zł, co oznacza wzrost cen nawozu aż o 57%.
  4. Za pszenicę konsumpcyjną oferuje 1295 zł/t, a za paszową 1230 zł/t.

Cena pszenicy wahała się wówczas od 1350 do 1650 zł/t. Co ważne, po stronie popytu istotnym czynnikiem było zmniejszone British Pound: GBP/USD (GBP=X) Analysis and Trade Ideas zapotrzebowanie na kukurydzę i soję w Chinach. Pojawiły się też wówczas pierwsze informacje o zniesieniu Vat m.in.

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2022 r.

Mocznik zdrożał przez rok z 3450 zł do 4850 zł ,czyli o 41%. Z kolei na Opolszczyźnie ceny Polifoski 6 skoczyły z poziomu 2840 zł do aż 4460 zł, co oznacza wzrost cen nawozu aż o 57%. Żyto na targowisku sprzedawano w cenie 139,14 zł/dt, co oznacza wzrost ceny w porównaniu do października o 0,1%, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku staniało o 58,3%. Broco Forex Broker-przegląd Broco i informacje Cena sprzedaży pszenicy na targowiskach w listopadzie wzrosła w stosunku do października o 0,2% i o 43,3% w porównaniu do listopada ubiegłego roku i wyniosła 172,16 zł/dt. Za kilogram drobiu rzeźnego w skupach w listopadzie płacono 6,60 zł/kg, podczas gdy w ubiegłym miesiącu było to o 1,6% mniej. Natomiast w porównaniu z rokiem 2021 jest to wzrost o 51,7%.

Izba Zbożowo-Paszowa: Mała podaż zbóż, ceny wysokie

Jednak w skupach już odnotowano niższe ceny pszenicy, żyta, pszenżyta i żywca wieprzowego. Zarówno w skupach, jak i na targowiskach staniał żywiec wołowy. W sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r.

Średnie ceny gruntów wg GUS

Cena żywca wołowego również uległa obniżce i wyniosła 10,85 zł/kg, co oznacza spadek o 0,2%, podczas gdy w listopadzie 2021 r. Płacono o 16,4% mniej niż obecnie. Jednak gdy sięgnąć głębiej do zestawień GUS wynika wówczas okaże się, że cena kukurydzy znacznie różnią się regionalnie.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2020 r. wg województw – obowiązują od 25 maja 2021 r.

Pszenica kosztowała wówczas ok. 1420 zł. Tona pszenicy konsumpcyjnej kosztowała od 1390 do 1530 zł/t netto, pszenica paszowa od 1300 do 1450 zł. Przypominamy, że to 22 maja w ramach solidarności Unii Europejskiej z Ukrainą, Komisja przedstawiła zestaw działań, które miały pomóc Ukrainie w eksporcie jej produktów rolnych. Zapowiedziała utworzenie tzw. Korytarzy solidarnościowych, czyli punktów kompleksowej usługi, aby umożliwić transport m.in. Zbóż z kraju ogarniętego wojną.

Zachodniopomorskim średnia cena kukurydzy wynosiła 1280 zł/t, a w lubuskiem 1216 zł/t, to na Lubelszczyźnie zaledwie 919,6, a na Podkarpaciu i Mazurach nie przekraczała 940 zł/t. Za żyto płacono 1239,30 zł/dt, czyli o 7,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 26,6% więcej niż w listopadzie 2021 r. Ceny pszenżyta spadły o 0,3% wobec października 2022 i były wyższe o 39,% w porównaniu do listopada 2021 r. Cena pszenicy w skupie wyniosła 1531,80 zł/t, co oznacza spadek o 1,2% w porównaniu do października 2022r.

Cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,61 zł za kg i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem o 7,8%, a w skali roku o 16,6%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,46 zł, czyli o 0,9% więcej niż w listopadzie 2021 r. Ceny pszenicy w skupie (131,27 zł za dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 9,6%), jak i w skali roku (o 56,0%) ! Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 126,92 zł, tj.

Natomiast w porównaniu z rokiem 2021 ceny skupu produktów rolnych w skupach i ceny uzyskane przez rolników na targowiskach zanotowały znaczący wzrost. O wiele więcej zapłacono za ziemniaki i żywiec wieprzowy w skupach oraz za owies na każdym z podanych rynków. W listopadzie roku średnia cena skupu mleka w Polsce wynosiła 2,70 zł za litr.

W stosunku do miesiąca poprzedniego poszły w górę o 6%, a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, aż o 28,9% ! W skali roku obniżyły się jedynie ceny ziemniaków. Wczoraj ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r.

Cena skupu żywca wołowego (9,38 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w porównaniu z grudniem 2020 r. Odpowiednio o 0,6% i o 41,3%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 7,71 zł za kg, czyli o 4,9% mniej niż przed miesiącem. Kilogram  żywca wieprzowego w skupie w listopadzie 2022 r. Wyniósł 7,43 zł, czyli o 0,1% mniej niż w październiku, jednak w skali roku oznacza to wzrost ceny o 73,8%. To znacznie więcej niż ceny jakie obecnie skupy oferują rolnikom.

Wzrost cen ziemniaków odnotowano również na targowiskach, ich cena wyniosła 170,32 zł/dt, czyli o 1,5% więcej niż w październiku i o 23,9% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2021 r. Za ziemniaki w skupie w listopadzie 2022 r. Płacono 62,97 zł/dt, czyli o 11,4% więcej niż w październiku i o 84% więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

W sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w listopadzie 2022 Stwórz stałą tarczę obsługiwaną przez Fiata ERC20, taką jak TrueUSD! r. Cena większości podstawowych produktów rolnych w ujęciu miesięcznym była wyższa zarówno w skupie, jak i na targowiskach.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *